joi, 28 august 2014

Buletin pentru producătorii de fructe sâmburoase

Centrul de Dezvoltare a Lanţurilor Valorice
Acest  buletin  este  destinat  producă-torilor de fructe și legume din Republica Moldova și este editat de către 

Proiectul  Competitivitatea  Agricolă
și  Dezvoltarea  Întreprinderilor
(ACED),  finanțat  de  Agenția  SUA
pentru  Dezvoltare  Internațională
(USAID)  și  Corporația  Provocările
Mileniului  (MCC).  Conținutul  acestui
buletin  nu  reflectă  în  mod  obligatoriu poziția oficială a Guvernului SUA,
USAID sau MCC.
Buletinul  este  distribuit  gratis  și
poate  fi  transmis  sau  multiplicat
fără  restricții,  cu  condiția  păstrării
integrității  textelor  și  menționării
surselor.

Coordonator:
Oleg Stiopca, Dr.
Specialist Instruire, ACED
oleg_stiopca@dai.com
Responsabil de ediție:
Silvia Russu
Specialist Producerea
Fructelor, ACED
(+373)-69-004410
silvia_russu@dai.com
Adresa noastră:
et. 3, bd. Ștefan cel Mare 202,
Centrul Kentford, Chișinău,
Republica Moldova

CERINŢELE DE CALITATE PENTRU PRUNELE ÎN
STARE PROASPĂTĂ DESTINATE COMERCIALIZĂRIIde Andrei Cumpanici, Dr., conferențiar universitar, specialist
siguranța alimentului și măsuri sanitare și fitosanitare, ACED

Conceptul  de  calitate  pentru  fructe  este  o  noţiune  complexă,
care poate fi analizată sub următoarele aspecte: agronomic, comercial,
organoleptic,  nutriţional  şi  sanitar.  Conform  standardului  ISO  9000  al
Organizaţiei  Internaţionale  de  Standardizare,  calitatea  reprezintă  ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care
îi  conferă  acestuia  aptitudinea  de  a  satisface  cerinţele  exprimate  sau
implicite  ale  clientului.  Reglementarea  tehnică  „Cerinţe  de  calitate  şi
comercializare pentru fructe şi legume proaspete”, aprobată prin Hotă-rârea de Guvern al Republicii Moldova Nr. 929 [1] din 31.12.2009, este
armonizată cu standardul CEE/ONU FFV-29 [2], şi Regulamentul (CE)
nr. 1221/2008 [3], care specifică că conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vânzare, prin proprietăți fizice (prospeţime, calibru, formă şi culoare, substan-țe uscate, temperatura produsului) şi de condiţionare (sortare, ambalare, etichetare şi prezentare) ale acestora. Producătorii de prune trebuie
să se conformeze cerințelor de calitate și siguranță alimentară prevăzute de țara de producere [1,3,8,9,10] și de țara de export. Conform standardului CEE/ONU FFV-29 cerințele de calitate minime pe care trebuie
să le prezinte soiurile de prune după condiţionare şi ambalare destinate
livrării în stare proaspătă către consumatori. Se disting soiuri de prune
obținute din următoarele varietăți (cultivari) [2, 4]:
  Prunus domestica L. ssp. Domestica, Fig.1;
  Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid., Fig.2;
  Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams, Fig.3;
  Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchenși, Fig.4;
  Prunus salicina Lindl, Fig. 5.
  Hibrizi inter-specifici derivați din prune (Prunus domestica) și caise (Prunus
armeniaca), Fig. 7, care prezintă caracteristici de prune, ce vor fi livrate
proaspete către consumator, prunele pentru prelucrare industrială fiind excluse.
Notă. Imaginile din acest articol sunt preluate din ”International
Standards for Fruits and Vegetables. Plums”, OECD, 2002.
Cerinţe minime de calitate
Ținând cont de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi
de toleranţele admise, caracteristicile minime ale prunelor trebuie să fie:
  Întregi, Fig. 8, 9;
  Sănătoase; sunt excluse produsele atinse de putregai sau cu alterări din
cauza cărora ar deveni improprii pentru consum, Fig. 10-13, 18-27;
  Curate, lipsite de materii străine vizibile, Fig. 28, 29;
  Practic lipsite de paraziţi (dăunători), Fig. 30;
  Practic lipsite de atacuri ale paraziţilor (dăunătorilor), Fig. 31, 32;
  Fără boli, Fig. 14-18;
2
Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase
Soiuri de prune
Figura1. Soiul Prunus domestica L. ssp.
domestica.
Figura 2. Soiul Prunus domestica L. ssp.
insititia (L.) Schneid.
Figura 3. Soiul Prunus domestica L.
ssp. italica (Borkh.) Gams.
Figura 4. Soiul Prunus domestica L. ssp.
syriaca (Borkh.) Janchenși.
Figura 5. Soiul Prunus salicina Lindl.  Figura 6. Soiuri mărimi şi forme -Japanese plum, Green Gage, Quetsche
sau Mirabelle.
Figura 7. Plumcot Flavorella (Hibrid
dintre prun şi cais).
  Fără semne de umiditate exterioară anormală;
  Fără mirosuri şi/sau gusturi străine;
  Culese cu atenţie.
Prunele trebuie să fie lipsite de boli sau de deteriorări, care afectează aspectul comestibil sau valoarea de pia-ță. În special, urmează a fi excluse prunele afectate de putrezire, chiar dacă semnele sunt foarte ușoare, dar
susceptibile de a face prunele improprii pentru consum la sosirea la destinație. Prunele trebuie să fie culese
cu atenție. Ele trebuie să fie suficient de dezvoltate și să prezinte un grad satisfăcător de coacere. Gradul de
dezvoltare și starea prunelor trebuie să fie astfel încât să le permită:
a.  Să suporte transportarea și manipularea;
b.  Să ajungă în condiții satisfăcătoare la locul de destinație.
Prin urmare, prunele care prezintă următoarele defecte sunt excluse:
1.  Lovituri pronunțate, cu pete maronii care ar putea duce la o ulterioară deteriorare, Fig. 10, 11;
2.  Lovituri pronunţate cauzate de grindină (chiar și atunci când este cicatrizat), Fig. 12;
3.  Aspect fermentat sau de culoare închisă, Fig. 13;
4.  Boli fiziologice, Fig. 19-21;
5.  Urme de putregai, Fig. 20;
6.  Deteriorări severe în dezvoltare, aşa ca petele pronunţate de gumă/clei sau ariditate/uscăciune/sec, Fig. 23-25.
3 www.agroconect.md
Cerințe minime
Figura 8. Întreg” - Fruct vătămat (lipsă
peduncul) – Nu este acceptat.
Figura 9. Întregi – Fruct secţionat – Nu
este acceptat.
Figura 10. Sănătoase – Lovituri pronunţate - Nu este acceptat.
Figura 11. Sănătoase – Lovituri pronunţate – Nu este acceptat.
Figura 12. Sănătoase – Lovituri pronunţate cauzate de grindină - Nu este acceptat.
Figura 13. Sănătoase - Aspect fermentat sau culoare întunecată - Nu
este acceptat.
Figura 14. Sănătoase - Sharka sau Plum
Pox Virus (PPV), aspectul extern şi
intern – Nu este acceptat.
Figura 15. Sănătoase - Sharka, aspect
vânos, tare – Nu este acceptat.
Figura 16. Sănătoase - Sharka, aspect
vânos, tare - Pulpa şi sâmburele afectat - Nu este acceptat.
Figura 17. Sănătoase- Rapăn (Venturia
carpophila) – Nu este admis.
Figura 18. Sănătoase - Monilia - Nu este admis.
Figura 19. Urme de brunificare internă -
Nu este admis.
4
Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase
Cerințe minime
Figura 20. Sănătoase - Pulpă uscată şi
făinoasă - Nu este acceptat.
Figura 21. Arsura pe epidermă trece în
pete cafenii; petele sunt progresive şi pot
afecta şi pulpa – Nu este acceptabil.
Figura 22. Sănătoase - Urme
de mucegai – Nu este
acceptat.
Figura 23. Curate- Aspectul extern gumos
- Nu este acceptat.
Figura 24. Fără dăunători - Cavitate gumoasă aspectul intern –
Nu se admite.
Figura 25. Cavitatea cu aspectul brunificat - Nu se admite.  Figura 26. Lipsite de atacuri ale dăunătorilor - Deteriorările
cauzate de larvele Cydia App - Nu este acceptat.
Figura 27. Vătămare /Arsură de îngheţ,
aspectul intern - Nu este acceptat.
Figura 28. Reziduuri de mase fecale
de la păsări – Nu este acceptat.
5 www.agroconect.md
Figura 29. Reziduuri de chimicale - Nu
este acceptat.
Figura 30. Pete de la San José – Nu este
acceptat.
Figura 31. Vătămat de larve – Aspectul
extern – Nu este acceptat.
Figura 32. Vătămat de larve – Aspectul
intern – Nu este acceptat.
Figura 33. Defect sever în dezvoltare:
Malformaţie – Nu se admite.
Figura 34. Defect sever în dezvoltare :
Fruct dublu – Nu este acceptat.
Figura 35. Soiul President – Stînga :
Nu este dezvoltat adecvat şi nematurat
– Nu este accepat - Mijloc: Dezvoltat
suficient şi suficient de maturat -Dreapta: dezvoltat şi maturat complet.
Figura 36. Tuleu Gras - Nu este dezvoltat
complet şi fructul nematurat, aspectul
intern – Nu este acceptat.
Figura 37. Bühler – Fruct dezvoltat
complet şi maturat, aspectul intern –
Este acceptat.
Figura 38. Goccia d'Oro – Fruct
supramaturat, aspectul extern –
Nu este acceptat.
Figura 39. Goccia d'Oro - Fruct
supramaturat, aspectul intern –
Nu este acceptat.
6
Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase
Prunele sunt clasificate în următoarele trei categorii definite mai jos:
Categoria Extra
Prunele din această categorie trebuie să fie de o calitate superioară. Forma, dezvoltarea și colorația
trebuie să fie caracteristice varietății lor (Fig. 40, 41). Ele trebuie să fie:
  practic acoperite de pruină lor, în funcție de varietate; în perioada de recoltare şi a operaţiunilor de ambalare, fructele trebuie atinse cât este posibil de puţin pentru a evita eliminarea / ştergerea perişorilor pentru soiurile de "japonez american", fructul este doar parțial acoperit cu pruină (Fig. 40, 41).
  de consistență fermă.
Pulpa trebuie să fie rezonabilă de fermă la un efort normal cu degetele. Aceste prune nu trebuie să prezinte
defecte, cu excepția unor foarte ușoare defecte superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul
general al produsului, calitatea, starea de conservare și prezentarea sa în ambalaj (Fig. 42).
Figura 40. Prune sau Quetsch – Categoria
Extra. Forma tipică şi coloraţia, apărută
practic de la înflorire – Limita acceptabilă.
Figura 41. Japanese plum - Categoria Extra.
Forma tipică şi coloraţia , apărută practic
de la înflorire – Limita acceptabilă.
Figura 42. Categoria Extra. Foarte
uşor defect al epidermei. Limita
acceptabilă.
Categoria I
Prunele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să prezinte caracteristicile varietății.
Cu toate acestea, pot fi permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul
general al produsului, calitatea, starea de conservare și prezentarea sa în ambalaj:
  un ușor defect de formă (Fig. 43);
  un ușor defect de dezvoltare  (Fig. 44). Prezența unei cavități la peduncul / pistil este permis, cu condiția ca pulpa
este sănătoasă și fără decolorare.
  un ușor defect de colorație;
  defectele epidermei de formă elongată nu trebuie să depășească în lungime o treime din diametrul maxim al fructului. În special, pot fi permise crăpăturile cicatrizate pentru varietățile  Golden Gage;
  alte defecte ale epidermei a căror suprafață totală afectată nu trebuie să depășească șaisprezecea parte din întreaga suprafață.
Defecte la nivelul epidermei de formă elongată sau altele pot apărea în timpul producerii, recoltării, depozită-rii, manipulării și transportării prunelor  (Fig. 45). Pentru varietăţile  Golden Gage, crăpăturile excentrice tratate
aproape de peduncul sunt acceptate  (Fig. 46). Alte defecte ale epidermei nu trebuie să depăşească 1/16 din
suprafaţa totală a fructului (Fig. 47, 48). Arsură de la soare fără modificarea culorii de bază şi fără protuberan-ţă a epidermei sau strivire este acceptată.
Figura 43. Cacanska najbolja - Stânga: Forma
tipică - Dreapta: defect uşor de formă – Limita
de acceptare.
Figura 44. Cavitatea pistilară şi a sâmburelui – Categoria I - Limita de acceptare.
Figura 45. Defect de epidermă datorită frecării – Categoria I – Limita de
acceptare.
7 www.agroconect.md
Figura 46. Crăpăturile excentrice tratate
- Golden Gage, Soiul Categoria I – Limita de acceptare.
Figura 47. Defect de epidermă datorită frecării – Categoria I – Limita de acceptare.
Figura 48. Uşoară înroşire fără rugozitate excesivă Categoria I – Limita
de acceptare.
Categoria II
Această categorie cuprinde prune care nu se pot încadra în categoriile superioare, dar care satisfac cerințele
minime specificate anterior. Prunele din această categorie trebuie să fie de calitate bună, prezentate corespunzător pentru consumul uman. Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca prunele să își păstreze
caracteristicile esențiale de calitate, conservare și prezentare:
  defecte de formă (Fig. 49);
  defecte de dezvoltare  (Fig. 50). Prezența unei cavități la peduncul / pistil este permis, cu condiția ca pulpa este să-nătoasă și fără decolorare. Sâmburele poate fi spart dar aderent de pulpă.
  defecte de colorație;
  defecte  ale  epidermei  a  căror  suprafață  totală  afectată  nu  depășește  un  sfert  din  întreaga  suprafață
(Fig. 51…54).
Defecte ale epidermei, alungire, formă pot apărea în perioada de dezvoltare, recoltare, păstrare, manipulare
şi transportare a prunelor.
Categoria II
Figura 49. Hauszwetsche - Stânga: Formă tipică
- Dreapta: defect de formă – Limita acceptată.
Figura 50. Cavitatea pistilară şi a sâmburelui şi sâmburele spart – Categoria II -Limita acceptată.
Figura 51. Semen de frecare -Categoria II – Limita acceptată.
Figura 52. Înroşire – Categoria II - Limita
acceptată.
Figura 53. Crăpături cicatrizate –
Categoria II – Limita acceptată.
Figura 54. Crăpături cicatrizate,
Green Gage – Categoria II – Limita acceptată.
8
Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase

DISPOZIŢII PRIVIND CALIBRAREA

Atunci când sortarea se realizează manual, o atenție deosebită trebuie de întreprins pentru a evita loviturile ceea ce cauzează deteriorarea  ulterioară.  Când  sortarea  se  realizează  mecanic,  trebuie
utilizate echipamente proiectate pentru a evita loviturile mecanice
sau impactul de deteriorare a fructelor. Se recomandă ca mărimea
să fie măsurată cu ajutorul unui calibru rigid (Fig. 55).
Mărimea este determinată de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale. Mărimea minimă este stabilită după cum urmează:
Pentru  categoria  „Extra”,  diferența  maximă
între diametrele fructelor din oricare ambalaj
este stabilită la 10 mm.

DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

Sunt admise anumite toleranțe în ceea ce privește calitatea și mărimea în fiecare pachet pentru produsele
care nu îndeplinesc cerințele pentru categoria indicată. Toleranță  -  abatere admisă de la dimensiunea, greutatea, calitatea etc. prevăzută pentru un anumit produs. Toleranțele sunt prevăzute pentru a permite erorile
umane în timpul procesului de sortare și ambalare. În timpul sotării și ambalării nu este permis să includem
fructe deteriorate în mod intenționat categoriei de produs și de a utiliza toleranțele în mod deliberat. Toleran-țele sunt stabilite după examinarea fiecărei probe și luând media probelor examinate. Toleranțele sunt exprimate în procente, în număr sau greutate de produs din totalul eșantionului care nu este conform cu categoria
(sau cantitatea) indicată pe ambalaj.
A. Toleranțe de calitate
Toleranţe de calitate pentru Categoria Extra
5% din numărul sau din greutatea prunelor care nu îndeplinesc cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele
ale categoriei I sau, în mod excepţional, se încadrează în toleranţele pentru acea categorie.
Toleranţe de calitate pentru Categoria I
10% din numărul sau din greutatea prunelor care nu îndeplinesc cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele
ale categoriei II sau, în mod excepţional, se încadrează în toleranţele pentru acea categorie.
Toleranţe de calitate pentru Categoria II
10% din prune (ca număr sau greutate) care nu îndeplinesc nici cerințele categoriei, nici cerințele minime, cu
excepția produselor afectate de putrezire, prezentând vătămări datorate transportului și manevrării sau orice
altă deteriorare care le face improprii pentru consum. În cadrul acestei toleranțe, cel mult 4% din total pot fi
fructe crăpate și/sau viermănoase.
B. Toleranțe de mărime
Pentru toate categoriile, 10% din prune (ca număr sau greutate) pot sa se abată de la dimensiunea minima
sau dimensiunea marcata pe pachet, abatere care să nu depășească 3 mm în plus sau în minus. Calibrarea
obligatorie pentru categoria "Extra" - 10% din prune, fie prin număr sau greutate, poate să nu corespundă categoriei specificate. Cu toate acestea, abaterea maximă este supusă la o limită totală cu 3 mm mai mult sau
mai puțin decât dimensiunea înscrisă pe ambalaj. Pentru fructele necalibrate pentru categoriile I și II, 10% din
prune pot avea o dimensiune inferioară a dimensiunii minime, dar nu mai mult de 3 mm a dimensiunii minime.
Figura 55. Calibru pentru prune.
Categoria Extra și I  Categoria II
Varietăți de fructe mari  35 mm  30 mm
Alte varietăți  28 mm  25 mm
Prune Mirabelle și Damson  20 mm  17 mm
9 www.agroconect.md

DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

Omogenitate
Conținutul fiecărui pachet trebuie să fie omogen și să conțină numai prune de aceeași origine, varietate, calitate și mărime (în cazul în care se impune măsurarea), iar pentru categoria „Extra” conținutul trebuie să fie,
de asemenea, uniform din punct de vedere al colorației. Partea vizibilă a conținutului fiecărui pachet trebuie
să fie reprezentativă pentru întregul pachet (Fig. 56-59).
Ambalare
Prunele trebuie să fie ambalate astfel încât ambalajul să protejeze adecvat produsele. Materialele folosite în
interiorul pachetului trebuie să fie noi, curate și de o calitate ce permite evitarea vătămării externe sau interne
a produselor. Este permisă folosirea materialelor, în special din hârtie sau timbre care conțin specificații comerciale, în cazul în care imprimarea sau etichetarea s-a realizat cu adeziv sau cerneală netoxică.
Prezentare
Prunele trebuie să fie prezentate:
  în pachete mici (Fig. 56),
  aranjate în unul sau mai multe straturi, separate între ele (Fig. 57, 58),
  vrac în pachet, cu excepția categoriei „Extra” (Fig. 59).
Fructele din categoria Extra trebuie ambalate în straturi suprapuse.
Dispoziţii privind marcajul
Fiecare  pachet  trebuie  să  aibă  inscripționate  următoarele  caracteristici, cu  litere grupate  pe  aceeași  parte,
lizibile și indelebile, vizibile din exterior prezentate, Fig. 60.  Cerințele de etichetare pentru prunele în stare
Cerințe privind prezentarea
Figura 56. O prezentate foarte bună – Ambalaj mic.  Figura 57. O prezentate foarte bună - Categoria Extra -
Fructele sunt amplasate în celule separate unele de altele.
Figura 58. O prezentate bună - Categoria I -
Fructele sunt amplasate în celule separate unele de altele.
Figura 59. O prezentate adecvată - Categoria II -
Fructele sunt în vrac în ambalajul de comercializare.
10
Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase
proaspătă,  în conformitate cu cerințele naționale, sunt prezentate în  Fig. 61  [5].  Informația poate fi prezentată
pe etichetă sau chiar imprimată pe ambalajul de comercializare a produsului.
Identificare
Ambalatorul și/sau expeditorul: numele și adresa sau codul de marcă acceptat sau emis în mod oficial. Cu toate  acestea,  în  cazul  în  care  se folosește  un cod  de  marcă, mențiunea „ambalatorul  și/sau  expeditorul  (sau
abrevierile echivalente)” va trebui să fie indicată în imediata apropriere a codului de marcă.
Natura produsului
  „Prune”, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior;
  Numele varietății.
Originea produsului
  Țara de origine și, opțional, zona de producție sau denumirea națională, regională sau locală.
Specificații comerciale
  Categoria;
  Dimensiunea (în cazul în care au fost măsurate), exprimată în diametrul minim și maxim.
Marcajul de control oficial (opţional)
Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute atunci când coletele conţin ambalaje pentru
comercializare, vizibile din exterior şi pe care figurează indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă
marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt aşezate pe paleţi, indicaţiile trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele paletului. ■
Informaţia care trebuie să fie prezentă pe etichetă
  Fabricat în Moldova
  “Victor Scutaru ” GȚ
  or. Edineţ, str. B. Glavan, 33,
  Republica Moldova, MD-4601,
  tel: +373 246 22895 fax: +373 246 24272
  svfruct@gmail.com
  Marca de produs dacă este înregistrată
  Prune proaspete, soiul Stanley
  Data recoltării:
  Data ambalării:
  Masa netă: 10,0 kg
  Categoria: Extra
  Valoarea nutritivă per 100 g de produs: proteine 0,4 g, glucide 15,0 g
  Valoarea energetică per 100 g de produs:61 Kcal
  Lotul nr. 0152
  Condiţiile de păstrare: 0...4
o
C
  Înainte de consum se recomandă spălarea fructului
  Codul cu bare, dacă este înregistrat
Figura 60. Cerințele de etichetare prezentate pe etichetă.  Figura 61. Cerințele de etichetare pentru prune în
conformitate cu cerințele naționale.
Bibliografie
1.  Hotărârea de Guvern Nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe
şi legume proaspete
2.  UNECE STANDARD FFV-29 concerning the marketing and commercial quality control of plums, 2010
3.  Reglementarea tehnică „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” creează cadrul necesar aplicării Regulamentului (CE) nr. 1221/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008.
4.  International Standards for Fruits and Vegetables. Plums. OECD, 2002
5.  Hotărârea de Guvern nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor  privind
etichetarea produselor chimice de menaj”
6.  Hotărârea Guvernului nr. 1279 din  17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea  şi  depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”
7.  Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
8.  Hotărârea de Guvern nr. 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice
9.  Hotărârea de Guvern nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare
10. Hotărârea de Guvern nr. 1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de  reziduuri ale
produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.
11 www.agroconect.md
Čačanska Rana
Soi obţinut în Serbia.
Pomul: de vigoare mijlocie, coroana globuloasă, mijlociu de deasă, înflorește în
epoca mijlocie și pomii intră pe rod în anul 5 de la plantare.
Fructul: este mare (50-60 g), cu o forma ovoidal-cilindrică, prezintă pielița de culoare albastru-închis, brumat. Pulpa de culoare galben-verzuie, dulce şi suculentă,
neaderentă la sâmbure.
Polenizatorii: parţial autofertil, Čačanska Lepotica, Ruth Gerstetter, Stanley.
Perioada de maturare: la mijlocul lunii iulie.
Productivitatea 10-15 t/ha. În Republica Moldova este apreciat ca un soi timpuriu,
fructele sunt transportabile şi destinate pentru consum în stare proaspătă.
http://www.gardenmarket.ro/
Black Amber
Soi obţinut în California, SUA
Pomul: vigoare de creştere mijlocie, coroană piramidală, mijlociu de deasă și înflorește în epoca timpurie.
Fructul: este mare (100-110 g), formă rotundă, culoarea pieliţei violet-închis spre
negru, acoperită cu pruină. Pulpa galbenă lucioasă, tare cu suculenţă medie, semiaderentă la sâmbure, miros foarte plăcut.
Poleizatorii: Queen Rose, Black Gold, Frair, Santa Rosa, Laroda, Black Star,
Angeleno.
Perioada de maturare: ultima decadă a lunii iulie, prima decadă a lunii august.
http://www.provedo.com/home-2/
Black Star
Soi obţinut în California, SUA.
Pomul: vigoare de creștere mijlocie, coroana piramidală, și înflorește în epoca
timpurie.
Fructul: este mare (95-100 g), forma rotundă turtită uşor la bază şi vârf, culoarea
pieliței violet-închisă. Pulpa de culoare gălbuie, suculentă, tare, sâmburele de dimensiuni mici şi aderent la pulpă.
Polenizatorii: Angeleno, Black gold, Black Diamond.
Perioada de maturare: ultima decadă a lunii iulie prima decadă a lunii august.
http://www.provedo.com/home-2/
Angeleno
Soi obţinut în California , SUA.
Pomul: vigoare de creştere mare, coroana invers piramidală și epoca de înflorire
timpurie.
Fructul: este mare (115-120 g), formă sferică turtită uşor la bază şi vârf, culoarea
pieliţei violet-închis spre negru, acoperită cu pruină. Pulpa de culoare galbenă lucioasă, suculentă, neaderentă la sâmbure. Poate fi păstrat până în luna martie.
Polenizatorii: diferite soiuri de corcoduş, Friar.
Perioada de maturare: ultima decadă a lunii septembrie, prima decadă a lunii octombrie.
http://goodfruitguide.co.uk/

SOIURILE DE PRUNE DE PERSPECTIVĂ
12

Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase
Friar
Soi obţinut în California, SUA.
Pomul: are vigoare de creştere medie, coroană invers piramidală și epoca de înflorire timpurie.
Fructul: mare (75-80 g), forma sferic puţin turtită, culoarea pieliţei violet închis,
negru lucios la maturitate cu numeroase lenticele şi acoperit cu pruină. Pulpa de
culoare galbenă lucioasă, suculentă, neaderentă la sâmbure.
Polenizatorii: Black Amber, Santa Rosa, Ozark Premier, Morettini-355, Laroda.
Epoca de maturare: a doua decadă a lunii august.
http://www.davewilson.com/
Black Diamond
Soi obţinut în California, SUA.
Pomul: are vigoare de creştere mare, coroana globuloasă, rară și epoca de înflorire
timpurie.
Fructul: mare (70-75 g), forma sferic puţin turtită, culoarea pieliţei roză-închisă acoperită cu pruină. Pulpa de culoare roşie, tare, suculentă, spre deosebire de alte soiuri sâmburele este aderent la pulpă.
Polenizatorii: Friar.
Epoca de maturare: prima şi a doua decadă a lunii august.
http://sadovodstvo.3dn.ru/load/plodovye_derevja/1-1-0-3
Black Splandor
Soi obţinut în California, SUA.
Pomul: are vigoare de creștere mijlocie cu coroană larg ramificată și epoca de înflorire timpurie.
Fructul: mijlociu spre mare (60-70 g), forma sferic turtită, culoare pieliţei violetînchis. Pulpa de culoare galbenă, suculentă, aderentă la sâmbure.
Polenizatorii: Santa Rosa.
Epoca de maturare: prima şi a doua decadă a lunii iulie.
http://www.klesickfamilyfarm.com/main/tag/black-splendor-plums
Santa Rosa
Soi obţinut în SUA.
Pomul: are vigoare de creştere mare, verticală unghiul de ramificare este mic și
epoca de înflorire timpurie.
Fructul: este mijlociu spre mare (60-70 g), forma sferic puţin alungită, pieliţa de
culoare roz-roşietică. Pulpa este roşie, dulce, foarte aromată, aderentă la sâmbure.
Polenizatorii: Formosa, Wikson.
Epoca de maturare: ultima decadă a lunii iulie, prima decadă a lunii august.
http://store.isons.com/fruit-trees/plum/santa-rosa
Bluefre
Soi obţinut în SUA
Pomul: are vigoare mică, coroana sferic-turtită, rară, înflorește semitimpuriu și intră
pe rod în anii 4-5 de la plantare.
Fructul: mare (45-60 g.), de culoare violacee-închisă. Pulpa de culoare galbenverzuie, crocantă, suculentă, dulce, uşor acidulată, neaderentă la sâmbure.
Polenizatori: parțial autofertil, Stanley, Ruth Gerstetter.
Epoca de maturare: decada a treia a lunii septembrie.
http://kerteszetiarudagardony.hu/category/novenyek/gyumolcsfak/szilva/ 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu